Thứ Năm tuần 31 TN B: Tìm Người Lạc Lối (Lc 15, 1-10)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 4.11.2021 (Lc 15, 1-10).

Chủ đề chính của bài Tin Mừng hôm nay là Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, đi tìm và đón nhận tội nhân trở về. Trái ngược với cái nhìn loại trừ của các Kinh sư Do Thái, khi họ bàn tán xầm xì với nhau về việc Chúa Giêsu đã đón nhận và đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, Chúa Giêsu trả lời các Kinh sư bằng loạt dụ ngôn: Con chiên lạc, Đồng bạc mất, và Người Cha nhân hậu. Chỉ có Tin Mừng Luca mới có loạt dụ ngôn đặc biệt này, tác giả đã trình bày sự “lạc lối” của con người theo từng cấp độ khác nhau. Bài Tin Mừng hôm nay chỉ nói đến hai dụ ngôn trên là “Con chiên lạc” và “Đồng bạc mất”, nên chúng ta chỉ dừng lại suy niệm về hai dụ ngôn này:

Thứ nhất, dụ ngôn “Con Chiên Lạc”: Diễn tả một sự lạc lối không có chủ ý bỏ đàn và bỏ mục tử mà đi, nhưng vì nó đam mê tìm hoa thơm cỏ lạ nước mát suối ngon, để rồi dần dần bị lạc đàn xa chủ mà bơ vơ, không tìm được hướng đi, lối về. Cũng thế, không ít người trong chúng ta cũng lạc lối bơ vơ trong những đam mê, sa lầy trong tội lỗi, bị mọi thứ thế gian che khuất không tìm thấy lối trở về nẻo chính đường ngay. Chúa vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng ta để chữa lành và đưa về với Hội thánh. Đó là điều làm cho chúng ta an tâm và ngoan ngoãn cho Chúa đưa về.

Thứ hai, dụ ngôn “Đồng Bạc Mất”: Người phụ nữ Do Thái có chồng thì có một chuỗi xâu mười đồng bạc mang ở cổ, khi mất đi một đồng, phần thì bị thiếu không mang được, phần thì do không còn bằng chứng để chứng minh mình đã có chồng và khí tiết với chồng, nên cần phải tìm cho thấy đồng bạc mất. Ở đây, có ý nói, đồng bạc trong một xâu chuỗi bị mất, là bị đứt dây liên kết, tách lìa hoàn toàn với xâu chuỗi và rời khỏi cổ chủ hoàn toàn. Nghĩa là, hình ảnh một người hoàn toàn cắt đứt với Giáo Hội và xa lìa khỏi sự cưu mang của Chúa.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, để nhận ra rằng tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, đi tìm, chữa lành và đón nhận tội nhân trở về. Nếu lúc này bạn còn đang chơi vơi lạc bước, xin bạn đừng tuyệt vọng, hãy tin tưởng vào Chúa và đưa tay cho Ngài dắt về. Cả triều thần Thiên Quốc và Giáo Hội sẽ vui mừng vì bạn bỏ đường lối xấu mà cải thiện đời sống.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Tư tuần 31 TN B: Theo Chúa Dứt Khoát (Lc 14, 25-33)

Bài kế tiếp

Thứ Sáu tuần 31 TN B: Khôn Lỏi Đời Này (Lc 16, 1-8)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.