Thứ Năm tuần 33 TN B: Chúa Khóc Thương (Lc 19, 1-10)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 18.11.2021 (Lc 19, 41-44).

Trong toàn bộ bốn Sách Tin Mừng, chúng ta sẽ chỉ thấy nhắc tới hai lần Chúa Giêsu khóc, nhưng không phải khóc cho chính Ngài lúc giáng sinh hay khi chịu tử nạn, mà là khóc cho số kiếp của người bạn Ladarô và khóc cho số phận của một dân thành đã không nhận ra giờ Chúa viếng thăm.

Khi vừa nhìn thấy thành Giêrusalem, Chúa Giêsu đã khóc thương nó, vì thấy trước viễn cảnh sụp đổ bình địa của thành, vì dân thành đã không tin vào Ngài. Chúa Giêsu đã khóc, vì dường như bất lực trước sự cứng lòng của dân Do Thái thành Giêrusalem, Ngài làm được mọi sự, nhưng đối với sự cứng lòng của người Do Thái, Chúa Giêsu không thể làm gì trước tự do của họ. Có thể nói, Thiên Chúa dường như bất lực trước sự tự do mà Ngài đã ban cho con người. Người Do Thái là dân Chúa chọn nên họ đáng hưởng nhiều đặc ân, nhưng thực tế họ không được gì. Bởi Chúa đã giáng sinh nơi quê hương họ để cứu chuộc họ, nhưng họ đã không đón nhận.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay. Ðiều xảy ra cho thành Giêrusalem cũng có thể xảy đến cho mỗi người ở mọi thời. Giờ Chúa viếng thăm là bất kỳ lúc nào trong mọi biến cố xảy đến cho từng người, nên cần lắm sự tỉnh thức để nhận ra thánh ý Chúa. Đặc biệt, như lần cuối cùng Chúa Giêsu lên Giêrusalem xưa và dân Do Thái đã mất đi cơ hội cuối cùng, thì này giờ Chúa viếng thăm cuối cùng trong cuộc đời dương thế của mỗi người, nếu không đón nhận Ngài thì sẽ mãi chẳng thể nào đi vào cõi đời đời.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Tư tuần 33 TN B: Sinh Lợi Cho Nước Chúa (Lc 19, 11-28)

Bài kế tiếp

Thứ Sáu tuần 33 TN B: Tôn Trọng Nơi Thánh (Lc 19, 45-48)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.