Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh: Đón Tiếp Chúa (Ga 13,16-20)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 12.05.2022 (Ga 13, 16-20).

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Lời nói về sự đón tiếp của Chúa Giêsu trước hết nhắm tới chính sự ơ hờ của người Do Thái đã không đón nhận Ngài. Người Do Thái tự hào mình tin Thiên Chúa, nhưng lại không đón tiếp Đấng được Thiên Chúa sai đến, âu cũng vì họ vẽ ra “đấng được sai đến” đó theo ý họ, và họ không chấp nhận một Đấng Thiên Sai không thoả mãn những tiêu chuẩn trần thế của họ.

Thánh Biển Đức căn dặn các đan sĩ thế này: “Khi anh em đón tiếp và phục vụ khách, thì không phải anh em đang đón tiếp và phục vụ khách, mà là cung kính đón tiếp chính Chúa Kitô ở trong khách”. Và Chúa Giêsu cũng đã đồng hoá chính Ngài hiện thân trong mọi mảnh đời khi Người nói về ngày phán xét chung: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). Như vậy, khi ý thức được Chúa ở trong mọi người, thì ta không thể nổi giận cau có với “Chúa” được, đúng không? Thay vào đó là một sự kính trọng và chu đáo như Mattha và Maria đã đón Chúa vào nhà mình. Thấy Chúa trong anh em thì ta sẽ dễ tôn trọng và yêu thương nhau hơn!

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa dạy chúng ta luôn biết nhận ra Chúa nơi những người Chúa sai đến với chúng ta, để ta đón nhận thánh ý Chúa qua các Ngài. Xin Chúa cũng thương giúp chúng ta nhận ra Chúa nơi tất cả những ai mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày, để ta luôn biết tôn trọng và sẻ chia cho nhau.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.