Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay: Tự Do Khỏi Chết (Ga 8,51-59)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Năm ngày 07.04.2022 (Ga 8, 51-59).

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục diễn từ của Chúa Giêsu về chiều kích cứu độ. Những ngày qua, chúng ta đã suy niệm về chiều kích tự “Tự do khỏi lề luật”“Tự do khỏi tội”, hôm nay chúng ta suy niệm về chiều kích thứ ba là “Tự do khỏi chết”.

Để được tự do khỏi lề luật cần phải lấy luật yêu thương làm trọng, để được tự do khỏi tội thì cần phải sống theo Sự Thật, và hôm nay để được tự do khỏi chết thì cần tuân giữ Lời của Chúa Giêsu. Như thế nào là tự do khỏi chết? Có lẽ trong chúng ta cũng không ít người có chung thắc mắc như người Do Thái xưa rằng: “Ông Ápraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết?”. Để giải thích vấn đề này, mọi người chúng ta dường như sẽ nghĩ ngay rằng đó là Chúa Giêsu nói đến cái chết linh hồn, nghĩa là không được vào cõi vĩnh hằng. Điều này đúng, nhưng cách mà Chúa Giêsu nói hôm nay, mang một ý nghĩa biểu tượng gần hơn với tương lai xa mà chúng ta suy nghĩ.

Khi giải thích: để được tự do khỏi tội thì cần sống trong sự thật vì sự thật sẽ giải phóng anh em, Chúa Giêsu cũng tuyên bố Ngài chính là Sự Thật. Thì nay khi giải thích để được tự do khỏi chết thì cần giữ Lời, mà Lời đó chính là Chúa Giêsu, là Ngôi Lời và Lời chính là Sự Sống. Như vậy, nhiệm ý của câu nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết?”, nghĩa là ai có Lời thì không chết, hoặc ai có Chúa Giêsu thì được sống vì chính Ngài là Sự Sống. Đến đây ta có thể hiểu được hạn từ “chết” và “sống” mà Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay: Khi con người không có Lời trong mình, thì con người không có Sự Sống và không có Tình Yêu, mà không có sự sống thì cũng có nghĩa là chết. Sống đối lập với chết. Con người bị cái chết trói buộc khi nằm yên trong tội, khi không có lòng yêu thương, khi không phát triển đạo đức, không rao giảng Lời… Trái lại, người có Lời là Lời Sự Sống và Tình Yêu thì sống động, tiến tới và dấn thân theo luật Tin Mừng để đến với tha nhân.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Để nhận thấy rắng, Lời Chúa thì sống động, có Chúa trong tâm hồn thì chúng ta cũng trở nên sáng láng, sống động và vui tươi, còn không có Chúa thì ta chỉ là cái xác chết tối tăm và bất động. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng để Chúa đến ở trong và ở với mình, hầu ta được thật sự sống và sống động trong tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.