Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay: Bác Ái Với Anh Em (Mt 5, 20-26)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Sáu ngày 11.03.2022 (Mt 5, 20-26).

Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống đức tin, mà cụ thể là giao hòa với Chúa và với anh chị em. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay là một minh chứng cụ thể cho những bất cập của đời sống niềm tin người dân vào thời Chúa Giêsu, và cũng là những giáo huấn luân lý hôm nay con người thường sai phạm: công chính hơn luật sĩ và biệt phái thì mới được vào Nước Trời: tội giết người? Phẫn nộ với anh em? Rủa anh em là ngốc, là khùng? Tất cả đều đáng sa hỏa ngục.

Tuy nhiên, sự công chính mà Chúa Giêsu muốn nói đến là bác ái với anh em dưới bất cứ hình thức nào, cho dù họ có yếu kém hơn chúng ta, hay không có khả năng như chúng ta. Đặc biệt, Chúa Giêsu dừng lại nơi việc bất bình, tranh chấp với anh em mình thì cũng cần phải được giải quyết trước khi đến dâng hy lễ cho Chúa, vì “Chúa chẳng ưa thích gì lễ phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu Ngài cũng không chấp nhận. Lễ phẩm dâng Ngài chính là tâm hồn tan nát khiêm cung”. Đó là một cách thực hành đạo hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân cách tròn đầy. Việc thực hành này cho thấy được sự thống nhất đời sống bên trong lẫn bên ngoài của Kitô hữu. Hay nói cách khác, đời sống của người Kitô hữu ngày hôm nay cần thể hiện như là dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa muôn người. Như vậy, là người Kitô hữu, có bao giờ bạn nghĩ đó là lời Chúa nhắc nhở mình không? Bạn có xét mình về những giới hạn trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em không? Với Chúa, phải chăng ta thường lỗi đức thờ phượng, còn với tha nhân, ta thường lỗi đức ái? Ước mong sao, mỗi người chúng ta hãy sốt sắng cởi bỏ chiếc áo tội lỗi để mặc lấy chiếc áo ân sủng thánh thiện của Chúa, để Mùa Chay Thánh này thật sự trở nên mùa hồng ân cứu độ.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa thương ban ơn để bạn và tôi luôn biết nhận ra những giới hạn của chính mình mà mau mắn hoán cải, để nhớ đó, chúng ta thật sự xứng đáng với lòng nhân từ của Chúa dành cho chúng ta.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.