Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay: Kết Quả Lựa Chọn (Mt 21,33-43.45-46)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Sáu ngày 18 tháng 03 năm 2022 (Mt 21, 33-43. 45-46).

Đặt mình trong bối cảnh những người Do Thái nghe Chúa Giêsu kể về dụ ngôn các tá điền và vườn nho, chúng ta có thể hiểu được Chúa Giêsu đang muốn nói đến điều gì. Chương 21 trong Tin Mừng Mátthêu khởi đầu bằng trình thuật Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Thế nên những lời Chúa Giêsu nói bây giờ trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Chúa Giêsu và lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Trước dụ ngôn này là dụ ngôn về hai người con trai, mà qua đó Chúa nhấn mạnh cách rõ ràng hơn về thái độ vâng nghe Thiên Chúa nơi dân Ngài, đồng thời Ngài cũng ám chỉ mạnh mẽ thái độ của các lãnh đạo tôn giáo Do Thái.

Dụ ngôn các tá điền sát nhân lại càng đào sâu thêm căng thẳng giữa Chúa Giêsu và các lãnh đạo tôn giáo này. Có thể nói, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu công khai nói về sự tráo trở, độc ác và giả hình của nhóm người này. Chúa hỏi và để họ trả lời theo câu chuyện Người kể: “Ông chủ sẽ làm gì?”, “ông sẽ tru diệt bọn chúng, cho các tá điền khác thuê…”. Tuy nhiên, khi hiểu ra ý của dụ ngôn vừa kể và câu trả lời như bị mắc bẫy giăng ra hại chính mình, họ hiểu dụ ngôn ấy nói về họ, họ tìm cách bắt Người. Và chẳng bao lâu nữa, ngay tại Giêrusalem này, họ đã bắt được Ngài và hành hình theo cách họ tính.

Điều làm cho chúng ta suy nghĩ, đó phải chăng chính là cách Thiên Chúa hằng kiên nhẫn với dân yêu của Ngài – Một sự nhẫn nại đến vô hạn, một sự yêu thương đến vô bờ, mà Chúa hằng dành cho dân Ítraen nói riêng và cho tất cả con người nói chung. Chúng ta có thể thể suy nghĩ theo kiểu của mình rằng: “Ông sẽ tru diệt chúng, sẽ cho các tá điền khác thuê…”, nhưng với Thiên Chúa, quả thật, Ngài không hành động như chúng ta nghĩ. Cả đến Con Một mà Chúa còn dám hy sinh thì nhẫn nại và yêu thương thêm một chút nào có khó khăn gì? Và cứ như thế mà Con của Chúa đã chết cho chúng ta. Tội lỗi hay hình phạt là do con người chọn lựa và chuốc lấy. Nếu chọn lựa sự tráo trở, giả dối và đầy tham vọng, con người phải gánh chịu trách nhiệm trước chọn lựa của mình.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Chúa đã chịu chết vì bạn và tôi! Chúa đã chết cũng vì yêu chúng ta vô bờ bến. Nguyện xin cho ta luôn biết sống xứng đáng với tình yêu hy sinh của Ngài.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mat_thêu

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.