Thứ Sáu tuần 28 TN B: Coi chừng thói đạo đức giả! (Lc 12, 1-7)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Sáu ngày 15.10.2021 (Lc 12, 1-7).

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: hãy nói công khai và đừng sợ. Trong đó, người môn đệ cần lưu tâm đến “Men Biệt phái”. “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả” (Lc 12, 1). Khi Chúa Giêsu dạy như thế, Ngài có ý ám chỉ đến sự mù quáng và thành kiến của họ, đó như là men, là chất xúc tác sẽ làm hư hoại những ai để cho mình bị lây nhiễm thói giả hình, kiêu căng và tham lam để trục lợi cho mình. Qua đó, Ngài mời gọi các môn đệ hãy vượt lên trên sự bận tâm ấy để đi vào chiều sâu giá trị Tin Mừng.

Bên cạnh đó, Ngài còn mời gọi họ tin vào Chúa quan phòng. Một con chim sẻ mà cũng được Chúa chăm sóc kỹ càng (Lc 12 ,6-7), huống chi là con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa và được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính giá máu của Ngài. Thế nhưng, Chúa Giêsu không chủ trương cho chúng ta lười biếng hay thụ động, nhưng là muốn chúng ta đừng quá cậy vào sức mình, mà hãy có niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay. Nguyện xin Chúa thêm sức cho bạn trở nên chứng nhân của Chúa giữa đời thường và can đảm vâng theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, để sống đức tin và niềm hy vọng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Năm tuần 28 TN B: “Khốn cho các ngươi!” kẻ giả hình (Lc 11,47-54)

Bài kế tiếp

Thứ Bảy tuần 28 TN B: Tuyên Xưng Danh Chúa (Lc 12, 8-12)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.