Thứ Sáu tuần 3 Thường Niên: Hạt Giống Triển Nở (Mc 4, 26-34)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Sáu ngày 28.01.2022 (Mc 4, 26-34).

Chức năng của Nước Trời, của Giáo Hội, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời. Chân lý Nước Trời – tức là bản chất của Giáo Hội phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Đó là nội dung của dụ ngôn hạt giống âm thầm lớn lên mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay.

Hình ảnh cây cải ở xứ Palestin chắc chắn khác cây rau cải ở Việt Nam, hạt cải thuộc lớp hạt rất nhỏ khi gieo xuống, nhưng khi mọc lên cây cải cao lớn, mà chim trời có thể đến nương náu dưới tán lá nó được. Nước Trời ban đầu thật bé nhỏ trên dưới vài chục người với Chúa Giêsu và các môn đệ quanh quẩn trong xứ Palestin nhỏ bé, nhưng trải qua lịch sử thăng trầm, đến bây giờ Giáo Hội đã được phát triển rộng khắp trên thế giới. Khi nói, chức năng của Nước Trời, và của công dân Nước Trời là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời, thì có thể hiểu thế này:

–  Lớn lên:  Mọi công dân của Nước Trời đều có nghĩa vụ truyền giáo và sống chứng nhân để làm cho Vương Quốc của Chúa lớn mạnh. Xét về phương diện cá nhân, chính bạn và tôi phải lớn lên trong Đức Tin, trong Thánh Thần và trong đời sống đạo, từ đó mới có thể làm cho Giáo hội Công giáo Hoàn vũ cũng được lớn lên.

–  Bóng mát che chở: Nước Trời, Giáo Hội, người Kitô hữu chúng ta phải là bóng mát cho đời, là nơi đáng tin tưởng cho mọi người tìm lại được an bình nội tâm. Ta có bổn phận làm cho thế giới thêm bình an và xoa dịu đi phần nào đau thương của nhân loại.

–  Thấm nhập: Chân lý Nước Trời, bản chất của Giáo Hội là phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Ngay nơi bản thân bạn và tôi cũng phải chấp nhận được trộn lẫn vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, để nhờ đời sống chứng nhân, ta sẽ giúp mọi sự, mọi người được biến đổi theo Tin Mừng.

–  Biến đổi: Chân lý Nước Trời là Lời Chúa, có sức biến đổi tâm hồn mọi người, từ đó biến đổi thế giới theo nền văn minh tình thương. Bạn và tôi được mời gọi sống chứng nhân, nghĩa là bằng đời sống đạo tốt lành của mình làm lay động và biến đổi những tâm hồn nguội lạnh, cũng như có sức thu hút lương dân trở về với Chúa, để cả thế giới cũng được “dậy men” Tin Mừng.

 Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức về sứ vụ của mình là làm cho Nước Chúa ngày càng được lớn lên và thấm nhập được vào mọi nơi trên dương gian này.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.