Thứ Sáu tuần 34 TN B: Dấu Chỉ Hy Vọng (Lc 21, 29-33)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Sáu 26.11.2021 (Lc 21, 29-33).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình dạy các môn đệ nhận ra các dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa mọi biến cố cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Mọi biến cố cuộc sống bạn đều mang một ý nghĩa và đều là dịp giúp bạn tỉnh thức suy tư nghiêm túc về mục đích cuộc đời mình. Thái độ tỉnh thức và suy tư đó cần thiết cho việc điều chỉnh cuộc sống thế nào để bạn có thể sống ơn gọi làm người của mình một cách có ý nghĩa và hữu hiệu nhất. Bởi vì, chỉ khi đọc biết ý nghĩa của các dấu chỉ, bạn mới hiểu được nguyên do tình trạng sống của mình và từ đó tìm phương thế sửa chữa cải tiến tình trạng sống đó. Những biến cố lịch sử nhân loại cũng là dấu chỉ giúp con người chúng ta hiểu biết ngày giờ của Nước Chúa. Nhưng hơn là dấu chỉ, những biến cố cuộc sống là lời mời gọi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp ẩn dấu trong đó.

Chúng ta biết rằng, cuộc sống con người rất vô thường, nay sống mai chết. Sự hiện hữu của vật chất cũng thế: nay còn mai mất. Thế nhưng chúng ta được Chúa dạy cho biết điều quan trọng này: “Trời đất sẽ qua đi; nhưng Lời Chúa nói sẽ chẳng qua đâu”. Vì thế, hãy tín thác vào Chúa; hãy để cho Lời Chúa uốn nắn bạn; hãy để cho Lời Chúa là đèn soi lối bạn bước; và hãy để cho Lời Chúa là nơi bạn nương tựa khi gặp những gian khó trong cuộc đời. Nhờ vậy, bạn mới dễ dàng nhận ra dấu hiệu của triều đại Thiên Chúa, dấu hiệu của sự sống đời đời đang đến với bạn.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, nguyện xin Chúa giúp bạn luôn biết thức tỉnh và gắn bó với Lời Chúa, dùng Lời Chúa làm căn bản để canh tân đời sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Năm tuần 34 TN B: Sống Niềm Cậy Trông (Lc 21,20-28)

Bài kế tiếp

Thứ Bảy tuần 34 TN B: Tỉnh Thức, Chớ Buông Thả (Lc 21,34-36)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.