Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay: Nhận Biết Chúa (Ga 5, 31-47)

Lời dẫn vào video Tin Mừng thứ Sáu ngày 01.04.2022 (Ga 7,1-2.10.25-30).

Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tập chú suy niệm về việc nhận biết Chúa Giêsu như thế nào cho đúng với bản tính tự hữu của Ngài. Chúa Giêsu là một Thiên Chúa đồng bản thể với Chúa Cha từ đời đời, hay chỉ là một con người Giêsu bình thường xuất thân từ làng Nadarét như cách biết của nhóm lãnh đạo Do Thái?

Kỳ thực, biết Đức Giêsu là ai là điều cốt yếu đối với chúng ta, vì điều mà Người ban tặng cho chúng ta là vô giá: đó là được thông phần sự sống của Thiên Chúa. Nhưng nếu Đức Giêsu không đến từ Thiên Chúa và không là Thiên Chúa thì lời hứa đó chẳng có giá trị gì. Chính vì vậy mà phải khám phá ra cho được Đức Giêsu là ai, vì nhờ đó mà chúng ta tìm thấy ơn cứu độ. “Chúng tôi biết ông xuất thân từ đâu” (Ga 7, 27). Những người Do Thái này tưởng mình biết Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh lại có trăm ngàn chỗ vượt quá trí hiểu của chúng ta nếu chúng ta không biết lắng nghe. Trước mặt họ, Chúa Giêsu tự xưng mình là Đấng Thiên Sai. Ngài dùng tước hiệu này không phải để gây sự nể nang, nhưng là để làm nổi bật đặc tính của Ngài là liên hệ với Chúa Cha đồng thời biết rõ Chúa Cha (chú giải của nhóm CGKPV). Thời nào cũng thế, con người vẫn muốn đi tìm một Thiên Chúa theo ý mình, nên họ khó lòng chấp nhận một Đức Giêsu vác khổ giá đồng hành với họ.

Người Do Thái biết rất rõ về nguồn gốc nhân loại của Chúa Giêsu sinh ra ở đâu, con cháu ai và làm nghề gì, và họ rất thông thạo Thánh Kinh nói về Ngài, nhưng họ không tin và không yêu mến… Ma quỷ cũng biết Chúa Giêsu vậy, thậm chí biết rõ hơn chúng ta nhiều, nhưng ma quỷ đâu có yêu mến Người. Chúng ta cũng cần tự vấn về mình, chúng ta vẫn cho rằng mình tin có Chúa, chúng ta tin Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh Thể… nhưng liệu chúng ta có yêu mến Người thật không? Tin và biết là một chuyện, nhưng có yêu mến hay không lại là một chuyện khác. Chúng ta tự hào là biết Thiên Chúa, qua học hỏi, qua nghiên cứu, qua những khảo luận thần học, chúng ta thậm chí tự hào về kiến thức đầy mình về Thiên Chúa, nhưng có bao giờ chúng ta cầu nguyện tâm sự với Người không? Có đến viếng Thánh Thể không?

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Và hãy dành ra ít phút để tự nhìn lại bản thân mình. Liệu rằng bạn đã từng tự hào biết Chúa qua những nghiên cứu, nhưng lại không yêu mến Chúa cho đủ? Nguyện xin Chúa soi sáng để chúng ta biết Chúa là một Thiên Chúa đích thực – Ngài là Đấng đã chịu đau khổ và chết vì chúng ta, chứ không phải đi tìm một Thiên Chúa thỏa mãn ý mình. Để từ đó, bạn và tôi không ngại bước theo con đường khổ giá mà Chúa đã đi, hầu đạt tới vinh quang phục sinh với Chúa.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.