Thứ Sáu Tuần Thánh: Dấu Chứng Tình Yêu (Ga 18,1 – 19,42)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 15.04.2022 (Ga 18, 1-19, 42).

Khác với cách tường thuật của Tin Mừng Nhất Lãm, văn chương Gioan có cái nhìn nhiệm ý về sự chủ động của Chúa Giêsu trong tư cách một vị Vua đi vào cuộc khổ nạn, dù đó là một vị Vua đội “Vương Miện” bằng gai: Chúa Giêsu tuyên bố “Chính Ta đây” trước những kẻ đến bắt, thẳng thắn xác định giáo lý và cách rao giảng công khai trước thượng tế Caipha, khẳng định tư cách “Vua” và tuyên bố vương quyền trước tổng trấn Philatô, và sau này chính Philatô đã ít nhất hai lần xác nhận “này là Người” khi đem ra giới thiệu trước đám đông, cuối cùng Philatô đã ghi tấm bảng treo trên đầu thập giá Chúa Giêsu khẳng định: “Giêsu Nadarét là vua Do Thái”.

Thứ sáu Tuần Thánh, chúng ta cùng nhìn lên Thánh Giá, chiêm ngưỡng một vị Vua chịu đóng đanh, một vị Vua là Tình Yêu đã chết cho nhân loại và để giải phóng nhân loại. Hình ảnh vị Vua Giêsu không giống bất kỳ vị vua nào trên trái đất. Một vị Vua không ngai vàng, không cung điện, không quân đội, không thần dân và không Vương Quốc theo nghĩa thế gian. Một vị Vua nghèo túng, khổ đau, bị lăng nhục, bị nguyền rủa, bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng tại sao lại là Vua? Chính câu trả lời của Chúa Giêsu cho Philatô rằng: “Nước Tôi không thuộc thế gian này” đã giải đáp cho chúng ta.

Khi tuyên xưng Chúa là Vua, ta cũng đương nhiên thừa nhận rằng, có một vương quốc Nước Trời và có một vị Vua trong tâm hồn mỗi người chúng ta! Vị Vua Giêsu chết ở giữa hai tử tội, nghĩa là Ngài đã chết thay cho tội nhân là chúng t! Vị Vua cầu xin ơn tha thứ cho kẻ đã đóng đinh Ngài, nghĩa là vị Vua đại diện cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho hết mọi người. Một vị vua nhân từ và yêu thương. Vị Vua lo cứu dân chứ không phải cứu mình, như lời thách thức của các lãnh đạo và lính tráng. Nghĩa là vị Vua dám chết thay cho dân chứ không phải dân chết thay mình. Các đầu mục Do Thái và lính tráng, cả tên kẻ trộm bên trái đã thách thức: “Nếu ông là vua thì hãy cứu mình đi…” Họ biết Ðức Giêsu đã cứu chữa nhiều người, nhưng họ muốn Ngài cứu chính mình nữa và coi hành vi này mới có giá trị quyết định vì họ theo lẽ thế gian xét mọi việc không ở dưới khía cạnh bác ái và cứu thế nhưng theo mức độ ích kỷ và vinh thân. Để rồi họ cũng muốn cho vị Vua của dân Chúa cũng phải như họ là ích kỷ và trước hết phải lo cho bản thân mình, phải nghĩ đến mình trước rồi mới đến người khác. Nếu như thế thì còn đâu ý nghĩa phục vụ?

Vì vậy, mọi Kitô hữu chúng ta, khi quỳ hôn chân thập giá, suy tôn Chúa Giêsu là vua, thì chúng ta cũng phải tìm cho vinh quang Chúa, chứ không phải cho vinh quang mình; hy sinh cho mọi người, chứ không phải lo vinh thân. Khi chúng ta chỉ biết lo cho mình và mặc kệ với kẻ khác, thì là lúc chúng ta đang chọn vật chất làm vua thay vua Giêsu trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu là một vị Vua không thống trị bằng sức mạnh, nhưng Ngài phục vụ trong yêu thương. Thập giá là nơi Vương Quyền của Ngài được tỏ lộ mà không sợ bị hiểu lầm.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhìn lên thập giá Chúa là dấu chứng của tình yêu hi sinh, để chúng con cũng biết hiến thân phục vụ tha nhân trong phận mình, hầu được chính Chúa thánh hóa tâm hồn và đời sống, xứng đáng là công dân của Nước Trời, nơi đó có Chúa là Vua Tình Yêu đang chào đón chúng con. Amen!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.