Thứ Tư IV Mùa Vọng C: Bài Ca Ngợi Khen (Lc 1,46-56)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 22.12.2021 (Lc 1, 46-56).

Tác giả Thánh Kinh đôi khi chèn những đoạn thơ hay Thánh vịnh vào trong văn xuôi, đoạn Tin Mừng hôm nay cũng đã dùng lối hành văn này. Đoạn này dựa trên lời cầu nguyện của bà Anna (1 Sam 2, 1-10). Kinh Ngợi Khen của Mẹ Maria ca tụng Thiên Chúa vì những công trình kỳ diệu của Ngài trong lịch sử cứu độ và chú ý đến việc Chúa đảo ngược tình thế để cứu giúp dân Ngài.

Một người phụ nữ hoàn toàn vô danh đối với mọi người, đó là Mẹ Maria lại đang mang thai Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa làm người. Hầu hết bài kinh Ngợi Khen diễn tả chủ đề này. Mẹ Maria là mẫu gương đầu tiên Thiên Chúa thực hiện công trình tốt đẹp nhất của Ngài theo cách âm thầm. Một công trình kỳ diệu được những người khiêm tốn, trầm lặng thực hiện. Vì Mẹ Maria là mẫu gương cho mọi Kitô hữu, và vì bạn đang muốn theo gương mẹ, nên đôi khi bạn cũng hay sống chậm lại một chút và tự hỏi: “Làm sao mà tôi có thể ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa?”

Giống như lời ca ngợi của Mẹ Maria, lời ca ngợi của bạn cũng phải khiêm tốn. Giống như đời sống của Mẹ, đời sống của bạn cũng phải quy chiếu về Thiên Chúa. Mẹ Maria mang Chúa vào đời bằng chính xác thân của Mẹ, bằng chính sự tuân phục ý Chúa và để Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Chúng ta cũng mang Chúa vào đời bằng đời sống và sự tuân theo thánh ý trong mọi sự. Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, để nhận ra rằng, nhiều khi trong cuộc sống, trong lời cầu nguyện, chúng ta không tuân theo ý Chúa mà chỉ theo ý riêng của mình. Hoặc nếu chúng ta nhận được những ơn này khác, chúng ta cũng dễ quên lời cảm tạ lời ngợi khen.

Video Kinh Thánh Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.