Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Nhận Thấy Ơn Cứu Độ (Lc 2, 22-35)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 29.12.2021 (Lc 2, 22-35).

Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại sự kiện Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền thờ Giêrusalem theo luật truyền, và nơi đó họ đã gặp cụ già Simêon. Qua những nhân vật trong câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn đâu là những đặc tính của người Kitô hữu đích thực:

– Người Kitô hữu đích thực luôn tìm thấy niềm vui và bình an nơi việc chu toàn những bổn phận trong đời sống đức tin của mình. Qua Tin Mừng, chúng ta nhận thấy Đức Maria và Thánh Giuse thật sự là những người Do Thái đạo đức khi họ trung thành tuân giữ tất cả những điều luật quy định. Có thể nói, đối với những người sống niềm tin nhiệt thành thì các điều răn hay giới luật hoàn toàn không phải là gánh nặng.

– Người Kitô đích thực luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Tiên tri Simêon là người được “Thánh Thần hằng ngự trên ông”. Chính nhờ để cho Thánh Thần linh báo và thúc đẩy mà ông đã vào đền thờ đúng lúc Cha Mẹ Hài Nhi đem con tiến dâng cho Chúa. Nhờ đó, ông đã được như lòng sở nguyện là được nhìn thấy Đấng Cứu Độ mà ông hằng mong chờ.

– Người Kitô hữu đích thực còn là người luôn nhiệt thành giới thiệu Chúa cho tha nhân. Lời tiên báo của cụ già Simêon minh chứng rằng Chúa Giêsu là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel…”. Quả thật, một người luôn sống trong tình yêu Chúa qua việc tuân giữ giới răn của Ngài và luôn để cho Thánh Thần Chúa hướng dẫn, nhất định sẽ được thúc đẩy để mang Chúa đến cho anh chị em mình.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa thêm sức cho bạn, để bạn không chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng sẽ luôn nỗ lực sống đúng căn tính của mình, nhờ đó góp phần mang Tin Mừng của Chúa đến cho muôn người.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.