Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay: Dấu Lạ Đức Kitô (Lc 11, 29-32)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 09.03.2022 (Lc 11, 29-32).

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói đến hai chứng cớ Cựu Ước để lên án sự thờ ơ với Lời Chúa và sự cứng lòng của dân Do Thái không chịu sám hối ăn năn.

Thứ nhất: Sự thờ ơ trước Lời rao giảng – Chúa Giêsu gợi lại hình ảnh nữ hoàng phương Nam khi nghe tin về sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua Salômon để ngài xử kiện và cai trị dân Do Thái, nữ hoàng đã tìm đến để được lắng nghe lời Salômon nói, và bà ca tụng Thiên Chúa đã ban sự khôn ngoan cho vua. Ấy thế mà chính Đấng là nguồn mạch sự khôn ngoan đã ban ơn ấy cho Salômon xưa, nay Ngài đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt họ, rao giảng cho họ Lời Thiên Chúa mà họ vẫn bàng quang phớt lờ.

Thứ hai: Không ăn năn hối cải – Ngày xưa, ngôn sứ Giona được Chúa sai đến thành Ninivê, loan báo thành này sắp bị phá huỷ. Dân Ninivê từ vua tới dân (thậm chí cả súc vật) đã ăn chay, mặc vải thô, xức tro lên đầu và thống hối ăn năn, cuối cùng được Chúa thứ tha. Ấy thế mà, hôm nay Đấng là Thiên Chúa, cao trọng khôn vời so với Giona, đang kêu gọi: “Hãy ăn năn sám hối, vì Nước Thiên Chúa đã gần”. Người Do Thái đã không đón nhận và không chịu sám hối, cải thiện đời sống mà trở về với Thiên Chúa.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Để nhận ra rằng, Chúa vẫn đang không ngừng kêu gọi chúng ta hoán cải mỗi ngày. Nguyện xin cho tất cả chúng ta, trong Mùa Chay Thánh này, biết say yêu Lời Chúa hơn, để nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ thực tâm hoán cải và trở nên con người mới trong Chúa!

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Luca

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.