Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên: Kiện Toàn Lề Luật (Mt 5, 17-19)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 08.06.2022 (Mt 5, 17-19),

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ… nhưng là để kiện toàn”. Đức Giêsu đã kiện toàn luật Cựu ước bằng luật yêu thương, luật mang lại ơn cứu độ. Người Do Thái hãnh diện bởi được chính Thiên Chúa ban lề luật qua trung gian Môsê. Họ đã lưu truyền cho con cháu phải gìn giữ và thi hành các giới răn. Tuy nhiên, với thời gian, họ đã lãng quên hoặc có khi quá khắt khe trong việc giữ luật Chúa. Họ xem trọng giữ các tập tục của tiền nhân hơn là giới luật Chúa ban.

Đức Giêsu đã nhắc nhở họ giữ luật và Người đã kiện toàn luật ấy bằng luật của yêu thương. Việc kiện toàn của Chúa Giêsu bao hàm ít những ý nghĩa sau đây:

– Giữ luật vì yêu mến, giữ luật cách tích cực, tránh điều xấu thôi chưa đủ, nhưng phải làm điều tốt. Giống như một người con làm thiện lánh ác vì nó thương bố, chứ không phải vì nó sợ bố đánh. Chúa Giêsu tóm tắt mọi luật lệ vào luật mới là yêu thương: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

– Thứ tự ưu tiên “mến Chúa – yêu người” phải đứng hàng đầu (Mc 12, 28-31). Luật Thiên Chúa phải trọng hơn luật của loài người, không được dựa vào truyền thống mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa

– Phải đưa lề luật vào nội tâm. Phải đổi mới từ chính trái tim. Luật không còn khắc trên bia đá cứng nhắc nữa, mà phải được khắc trong trái tim mình. Phải rửa bên trong để bên ngoài cũng được sạch (Mt 23,25-26). Tránh mọi thứ hình thức (x. Mt 6,1-6.16-18).

– Từ nay luật mang lấy một diện mạo mới là luật vì sự sống con người chứ không phải kềm hãm con người theo mặt chữ.

– Xác định vai trò của luật trong Ơn Cứu Độ. Đây là điểm quan trọng nhất của việc kiện toàn. Ơn Cứu Độ đến cách nhưng không từ Thiên Chúa qua công cuộc cứu độ của Đức Kitô, còn luật chỉ đóng vai trò người giám hộ, vai trò dẫn đường và chỉ là phương tiện đạt tới cứu cánh chứ không phải cứu cánh.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuân giữ các điều răn Chúa dạy: sống bác ái yêu thương – “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Trong mọi sự, hãy lấy đức ái làm dây ràng buộc. Hãy yêu thương nhau vì đó là dấu người ta sẽ nhận biết môn đệ của Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết vâng theo lời dạy của Chúa, để hân hoan giữ luật Chúa và Giáo Hội truyền trong tinh thần yêu mến  và liên kết trong Người, hầu cho luật không còn là gánh nặng, nhưng giúp ta nên giống Chúa hơn.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.