Thứ Tư tuần 28 TN B: “Khốn cho các ngươi…” (Lc 11,42-46)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 13.10.2021 (Lc 11, 42-46).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ khiển trách những người Pharisiêu và những nhà thông luật vì họ có thái độ khoe khoang, bên ngoài tỏ ra công chính nhưng kỳ thực bên trong thì chứa đầy mưu mô xảo trá. Họ là những người chỉ dẫn cho dân chúng con đường công bình, bác ái đối với tha nhân và tình yêu đối với Thiên Chúa, nhưng họ lại lợi dụng chức vị của mình để sống thiếu tình bác ái. Những lời lẽ nặng nề của Chúa Giêsu dường như đã cho ta thấy rõ đối với Thiên Chúa, sự giả hình đáng ghét chừng nào và “lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa” quan trọng biết bao!

Soi chiếu mình vào Lời Chúa hôm nay, biết đâu đấy bạn và tôi cũng đã từng phải lãnh lấy lời “khốn cho các ngươi” của Chúa, vì đôi khi chúng ta quá chú trọng đến nghi lễ bên ngoài: đi lễ thường xuyên, đọc kinh nhiều giờ, nhưng đời sống lại thiếu lòng mến Chúa, công bình và bác ái với tha nhân. Hoặc đôi lần chúng ta cũng đã vì sự an toàn của bản thân, mà vô tình nhắm mắt làm ngơ trước nỗi thống khổ và sự bất công mà anh chị em mình đang phải gánh chịu. Ước mong sao dưới ánh sáng Lời Chúa, sau khi tự vấn lương tâm, bạn sẽ khiêm tốn hơn, sống thật lòng với Chúa, với anh chị em, và nhất là với chính bản thân mình hơn, để mọi hành vi của bạn đều sẽ trở nên lời tán dương Thiên Chúa.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba tuần 28 TN B: Thanh Tẩy Tâm Hồn (Lc 11, 37-41)

Bài kế tiếp

Thứ Năm tuần 28 TN B: “Khốn cho các ngươi!” kẻ giả hình (Lc 11,47-54)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.