Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay: Kiện Toàn Lề Luật (Mt 5, 17-19)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 (Mt 5, 17-19).

Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng việc Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến không phải để phá bỏ lề luật mà là để kiện toàn Lề Luật và lời các Ngôn Sứ.

Đối với Do Thái, lề luật và ngôn sứ liên kết với nhau, nên việc kiện toàn của Chúa Giêsu có nghĩa là Ngài thực hiện và đưa đến mức độ viên mãn những gì Thiên Chúa hứa trong Sách Thánh. Ngài là điểm đến và ứng nghiệm những gì chép trong Cựu Ước. Luật sẽ không bị mất đi một hiệu lực nào, nhưng sẽ đạt đến sự viên mãn nơi Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô. Kỳ thực, Chúa Giêsu đến, không phá bỏ lề luật cũ, nhưng thích nghi với thời đại của Đấng Mêsia, đặt tiêu chuẩn đức ái và sự sống trên những bó buộc giết chết. Đồng thời, Chúa cũng muốn huấn luyện việc ý thức nơi trái tim chứ không phải giữ luật chỉ vì sợ bị phạt. Từ nay trong Chúa Giêsu, luật được tuân giữ với tinh thần tự do và yêu mến Chúa, chứ không phải là một sự bó buộc phải làm hay phải giữ.  Từ nay, luật sẽ được mang lấy một diện mạo mới – Đó là luật vì sự sống con người; biến luật từ việc kìm hãm bản thân thành sự thanh thoát thánh hoá bản thân; và giữ luật không dừng lại ở sự thể hiện ở ngoài mà là cả một tâm hồn ngay thẳng và trong sạch.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Ước mong sao bạn và tôi luôn biết vâng theo lời dạy của Chúa, để hân hoan giữ luật Chúa và Giáo Hội truyền trong tinh thần yêu mến và liên kết trong Ngài, hầu cho luật không còn là gánh nặng, nhưng giúp chúng ta nên giống Chúa hơn.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày Hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Mac_cô

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.