Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh: Bánh Trường Sinh (Ga 6,35-40)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 04.05.2022 (Ga 6, 35-40).

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta một tiêu chuẩn giúp chúng ta sẽ đạt tới nước Trời. Đó là làm theo ý Chúa Cha qua việc tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu khẳng định sứ mạng của Ngài là đến trần gian để làm theo ý Chúa Cha, hầu cứu độ hết mọi người, không loại trừ một ai.

Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Bánh Sự Sống, là nguồn sống và là sự sống đích thực. Bánh sự sống đích thực này ban lại sự sống đời đời. Nhưng để nhận được bánh ấy, mỗi cá nhân cần có thái độ đáp ứng riêng của mình với Chúa Giêsu Kitô là tin vào Người, và đó chính là ý muốn của Cha trên trời. Như thế, điều kiện tiên quyết để được cứu độ là phải tin và sống niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nên dù mặc nhiên hay minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể vào Nước Thiên Chúa.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Để nhận ra sứ điệp bài Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha là tin vào Chúa Con. Và để sống niềm tin đó, chúng ta đón nhận lấy chính Chúa Giêsu Kitô là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, bởi: “Ai đến với Người, không hề phải đói; ai tin vào Người, chẳng khát bao giờ!”. Nguyện chúc mỗi người chúng ta  luôn biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, kết hiệp với Chúa trong bí tích Thánh Thể, để tâm hồn mình được no thỏa và đạt đến sự sống đời đời.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.