Thứ Tư tuần 30 TN B: Chiến Đấu Để Qua Cửa Hẹp (Lc 13, 22-30)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 27.10.2021 (Lc 13, 22-30).

Tin Mừng hôm nay có một người hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Ngài những người được cứu thoát thì ít có phải không?”. Đây là câu hỏi có tính soi mói có lẽ của người Do Thái. Họ tự tin rằng, họ là một dân riêng của Chúa, nên số người được cứu thoát sẽ chủ yếu là dân của họ, ngoài ra sẽ không có là bao. Chúa Giêsu đã không trả lời người ấy là ít hay nhiều, mà Người lại dạy cho họ một điều quan trọng là phải làm sao để đạt được sự cứu rỗi ấy: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Vậy cửa hẹp là làm sao? Trong Tin Mừng Mátthêu Chúa đã nói rõ hơn: “Vì cửa rộng và đường thênh thang thì đi đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đi đến sự sống”. (Mt 7, 13-14). Rõ ràng, vào “cửa hẹp” mà Chúa nói ấy chính là dẫn ta đến sự sống, vì Ngài đã công bố: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 16).

– “Vào cửa hẹp” là kính mến một Thiên Chúa là Cha trên hết mọi sự và yêu thương tất cả mọi người kể cả kẻ thù như chính mình vậy.

– “Vào cửa hẹp” là không ngừng tự tôi luyện mình hàng ngày bằng việc thực thi các nhân đức Tin Mừng: đức tin, đức cậy, đức mến và các nhân đức nhân bản: lòng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; là kiên quyết cắt tỉa những cành sâu, cành xấu không ra hoa trái đó, là những tính mê nết xấu cản trở ta thành người con yêu của Chúa. Vì Chúa đã nói: “Anh em phải nên thánh vì Cha anh em ở trên trời là Đấng Thánh”. (Mt 5, 48).

–  “Vào cửa hẹp” là vui vẻ, hăng say vác thánh giá đời mình mà theo Chúa. Đó là thánh giá khổ đau, bệnh tật, thánh giá bổn phận nơi bản thân, gia đình và xã hội.Vì những thập giá đó chẳng bao giờ hết được mà chính Chúa cũng đã phải vác đến đồi Calvê và dạy mọi người: “Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo tôi.” (Mt 16, 24).

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay. Nguyện xin Chúa thêm sức, đỡ nâng để bạn luôn mãi say sưa yêu mến tìm kiếm vào cửa hẹp Chúa dạy. Cái cửa ít người muốn vào nhưng cũng chính cửa ấy sẽ đưa bạn đến sự sống đời đời.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba tuần 30 TN B: Men Trong Bột, Bột Dậy Men (Lc 13,18-21)

Bài kế tiếp

Thứ Năm tuần 30 TN B: Thánh Si-Mon Và Thánh Giu-Đa, Tông Đồ (Lc 6, 12-19)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.