Thứ Tư tuần 32 TN B: Ngợi Khen và Tạ Ơn Chúa (Lc 17, 11-19)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 10.11.2021 (Lc 17, 11-19).

Tin mừng hôm nay là trình thuật Ðức Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi. Sau đó, chỉ có một người “quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người…”. Bối cảnh của câu chuyện hôm nay là Ðức Giêsu cùng các môn đệ đang trên đường rao giảng Tin mừng từ thành này đến thành khác, từ làng này đến làng khác. Ðức Giêsu đã gặp nhóm người phong cùi này tại một trong số những làng mà Ngài ghé qua. Ðây là nhóm gồm có người Do Thái và người Samari. Bệnh tật và sự khốn khổ đã kéo họ lại gần nhau.

Bệnh cùi không phải là một thứ bệnh như các thứ bệnh khác, nhưng nó là một hình phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi quá khứ, là dấu chỉ sự thẩm phán của Thiên Chúa. Người cùi là người không còn được coi là con Thiên Chúa, họ bị loại ra khỏi cộng đoàn những người tin. Như thế, bệnh cùi là biểu tượng của một căn bệnh thiêng liêng của nhân loại vắng bóng Thiên Chúa, vắng bóng sự hiệp thông với cộng đoàn những người tin. Khi chữa lành cho mười người phong cùi, Chúa Giêsu cho thấy Ngài muốn tái tạo lại tất cả chúng ta – ít nhiều là những người mắc bệnh phong cùi thiêng liêng – thành những con cái đích thực của Thiên Chúa, đồng thời có được sự hiệp thông huynh đệ với nhau và với cộng đoàn những người tin.

Trong số những người được chữa lành, chỉ có duy nhất một người trở lại cảm ơn Đức Giêsu. Một người duy nhất là tiêu biểu con số quá ít ỏi. Dường như chỉ thiểu số nhân loại thuộc về con số ít ỏi này? Có lẽ mỗi người chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự vô ơn dưới hình thức này hay hình thức khác. Có thể là chúng ta đã làm điều tốt cho một ai đó, nhưng họ không biết cám ơn chúng ta. Có thể là chúng ta không biết cám ơn vì những ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ðược làm người, được làm con cái Thiên Chúa không phải là những ân huệ Thiên Chúa ban sao?

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay, để nhận ra rằng cuộc đời mình chính là một bài ca chúc tụng ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Hai tuần 32 TN B: Tha Thứ Không Giới Hạn (Lc 17, 1-6)

Bài kế tiếp

Thứ Năm tuần 32 TN B: Ngày Chúa Quang Lâm (Lc 17,20-25)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.