Thứ Tư tuần 34 TN B: Vác Thập Giá Theo Chúa (Lc 9, 23-26)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư 24.11.2021 (Lc 9, 23-26).

“Qua Thập Giá mới vào được Vinh Quang”. Chúa Giêsu không những đã nói mà còn đi bước trước trong con đường thập giá đó. Lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta từng bước trên con đường thập giá mà đạt đến ơn cứu độ bằng việc: Từ bỏ và vác thập giá theo chân Chúa Giêsu.

Bước theo Chúa mà với đầy dẫy những thứ cồng kềng vướng bận thì khó mà theo sát và theo kịp Ngài được. Alexande từng nói: “Thắng được vạn quân còn dễ hơn là thắng được chính mình”. Cái tôi chính là cá tính của mỗi người, vốn rất dễ kiêu ngạo, muốn đặt mình lên trên mọi người, muốn thể hiện chính mình, muốn người khác theo ý mình; chứ không dễ gì khiêm tốn và phục vụ tha nhân. Thế nhưng chiến thắng chính mình, chiến thắng cái tôi của mình, mới là điều kiện của “thập giá”, bởi thập giá được làm bằng chất liệu khiêm tốn và phục vụ.

Con đường theo Chúa, đời sống đạo cần lắm một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá, Thập giá đó là những khó khăn, những trái ý nghịch lòng… Thập giá đó là việc tuân giữ lề luật Chúa… Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không buộc vác giùm ai. Vác thập giá của mình, chính là việc chu toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và Giáo hội trong đấng bậc mình. Vác thập giá của mình, chính là vui nhận những trái ý nghịch lòng làm của lễ dâng Chúa.

Nào có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện đâu? Vì thế, muốn hưởng phúc Nước Trời, hãy biết hy sinh, chịu thử thách và cậy dựa vào Ơn Chúa, bạn nhé.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba tuần 34 TN B: Mọi Sự Rồi Sẽ Qua Đi (Lc 21,5-11)

Bài kế tiếp

Thứ Năm tuần 34 TN B: Sống Niềm Cậy Trông (Lc 21,20-28)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.