Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh: Thán Hiến Trong Sự Thật (Ga 17, 11b-19)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 01.06.2022 (Ga 17, 11b-19).

Tiếp tục trong Lời Nguyện Hiến Tế, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha giữ gìn và thánh hóa các môn đệ của Người. Gìn giữ và thánh hóa là công việc của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha cử đến làm Đấng Bảo Trợ cho Giáo Hội.

Có một điều rất quan trọng ở đây là, Chúa Giêsu chưa bao giờ cầu xin Chúa Cha đưa các môn đệ ra khỏi thế gian, vì chính Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là Chúa Giêsu đến để cứu thế gian; Chúa Giêsu cũng vì yêu thế gian mà Ngài đã nhập thể đi vào thế gian; và giờ đây Chúa cũng sai các môn đệ dấn thân vào thế gian để đem ơn cứu độ cho thế gian, như Ngài đã nói: “Như Cha đã sai Con thì Con cũng sai họ vào trong thế gian”. Như vậy, Chúa Giêsu sai các môn đệ vào trong thế gian để tiếp bước hành trình cứu độ, chứ không phải tách các môn đệ ra khỏi thế gian. Và vì phải hòa nhập vào thế gian với bao hiểm nguy rình rập cùng những cạm bẫy làm sai lạc nên Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha giữ gìn và thánh hóa các môn đệ.

Mời bạn lắng nghe Lời Chúa hôm nay! Nguyện xin Chúa gìn giữ và thánh hóa chúng ta là những môn đệ của Chúa, để chúng ta không dửng dưng và thỏa hiệp với thế gian, nhưng can đảm dấn thân để làm cho Tin Mừng Chúa được loan báo khắp nơi.

Video Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo, Lời Chúa Hằng Ngày hôm nay: #Video_Kinh_Thánh_Công_Giáo #Video_Tin_Mừng #Lời_Chúa_hằng_ngày #Tin_Mừng_Theo_Thánh_Gioan

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên: Hãy Yêu Kẻ Thù (Mt 5, 43-48)

Bài kế tiếp

Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên: Lời Kinh Tuyệt Hảo (Mt 6, 7-15)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.