Về Chương Trình KTCG

Về KinhthanhConggiao.Net

Trang “kinhthanhconggiao.net” – Là chiếc cầu dẫn giúp chúng ta truy cập một cách nhanh và dễ dàng nhất tới cuốn Kinh thánh số Bible.is, đúng cuốn Kinh thánh dành riêng cho Cộng đồng người Công giáo.

Dự án được Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế cùng các enh chị em trong nhóm Kinh thánh cầu nguyện xây dựng và vận hành.

Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện – Nơi quy tụ những bạn trẻ say yêu Lời Chúa, nguyện cùng một lòng, một ý bước theo Chúa, sống với niềm khao khát trở nên ánh sáng cho đời, là muối cho đất và ra sức gieo rắt hạt giống Lời Chúa vào giữa lòng thế gian.

Sứ mệnh

Xây dựng một cộng đồng say yêu Lời Chúa và duy trì thói quen lắng nghe, học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa mỗi ngày.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Yêu thương

Biết ơn

Hỗ trợ

Tôn trọng

Tầm nhìn

Giúp được 10.000 người  Công Giáo Việt Nam biết đến bản Kinh Thánh Công giáo bằng âm thanh trên ứng dụng Bible.is.