Video Thứ Hai tuần 27 TN B: “Ai là anh em tôi?” (Lc 10,25-37)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Hai ngày 04.10.2021 (Lc 10, 25-37).

Hôm nay Thứ Hai tuần 27 Thường niên năm B, phụng vụ đưa chúng ta đến Bài Tin mừng rất hay và rất kinh điển của Thánh sử Luca. Ta nên nhớ Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường tiến về Giêrusalem để bước vào cuộc thương khó và Thánh Luca nhấn mạnh Chúa đi với một sự cương quyết. Nhưng không vì sự cương quyết mà Ngài đi một cách vội vã. Trái lại Chúa đi đến đâu, Ngài giảng dạy loan báo Tin mừng đến đó.

Có một câu hỏi rất hay trong Bài Tin mừng hôm nay, đó là: “AI LÀ ANH EM CỦA TÔI?” Ai là anh em của tôi là một câu hỏi quá dễ. Ai là anh em của tôi mà tôi không biết sao? Nhưng thật ra trả lời câu hỏi này không dễ chút nào. Chúa Giêsu muốn mở rộng quan niệm ANH EM sang một phạm trù khác bao quát hơn qua DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARIA NHÂN HẬU.

Mời bạn cùng lắng nghe Lời Chúa hôm nay. Hôm nay, Chúa đã nói với chúng ta : “Hãy đi và làm y như vậy” (Lc 10, 37), làm như người Samari đã làm. Tất cả chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ của người Samari nhân hậu bên cạnh những người chúng ta gặp và chân thành giúp đỡ, băng bó các vết thương thể xác và tinh thần cho họ, những vết thương lòng, nghèo đói, ốm đau, bệnh tật, cô đơn và chết chóc. Ước mong sao bạn đừng ngồi đặt vấn đề: “Ai là anh em tôi?”, nhưng hãy đi và tỏ ra mình là anh em của mọi người.

Xin xem toàn bộ chương 10, Tin Mừng theo Thánh Luca phía bên dưới

Vinkmag ad

Bài trước

Video Tin Mừng Chúa Nhật 27 TN: Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly (Mc 10,2-16)

Bài kế tiếp

Video clip & hình ảnh hậu trường phòng thu

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.