Video Tin Mừng Chúa Nhật 26/9/2021: Mc 9,38-43.45.47-48

Lời dẫn vào video Tin Mừng Chúa Nhật ngày 26.09.2021 (Mc 9, 38-43.45.47-48)

 Bài Tin mừng hôm nay tiếp nối bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước, thuật lại việc Đức Giêsu giáo huấn các môn đệ. Trong bài này, Thánh Maccô đã kể lại câu chuyện sau khi khiển trách Gioan về tội ganh tị, Đức Giêsu hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp đón các môn đệ Ngài; đồng thời, Ngài dạy không được làm gương mù gương xấu và còn phải tránh các dịp tội.

 Ai là môn đệ đích thực của Ðức Kitô? Ðó là người sống theo tinh thần của Ngài. Tinh thần ấy được Ðức Giêsu nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay:

– Không kỳ thị chia bè phái. Vì chân lý không độc quyền thuộc về một người nào.

– Vì danh Ðức Giêsu, một công việc nhỏ mọn cũng có giá trị.

– Tinh thần từ bỏ của người môn đệ. Phải sẵn sàng từ bỏ những gì làm mất hạnh phúc vĩnh cửu, dù xem ra thân thương nhất.

 Mời bạn dừng lại ít phút, để lắng nghe Lời Chúa ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa Giêsu, Vua của Bình An, Vua của Hiệp Nhất đến và ở lại cùng bạn để giúp bạn gỡ bỏ đi những thói hư tật xấu và phá vỡ những bức tường kiên cố của tính đố kỵ, bè phái. Xin cho cuộc đời bạn luôn sáng ngời bài ca đức ái để xây dựng tình hiệp nhất yêu thương, để đẩy lùi những khổ đau và mang lại hạnh phúc cho nhân thế hôm nay.

Vinkmag ad

Bài trước

Video Tin Mừng Thứ Bảy 25/9/2021: Lc 9,43b-45

Bài kế tiếp

Video Tin Mừng Thứ Hai 27/9/2021: Lc 9,46-50

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.