Video Tin Mừng Lễ Kính Các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gábrien và Raphaen

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Tư ngày 29.09.2021 (Ga 1, 47-51)

Tin Mừng của ngày Lễ kính các tổng lãnh thiên thần hôm nay được trích Tin Mừng thánh Gioan (Ga 1, 47-51), trình thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nathanael. Cuộc đối thoại tuy không dài nhưng đã trình bày cho chúng ta về thân thế và sứ vụ của Chúa Giêsu cũng như nhiệm vụ của các thiên thần Chúa.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng mặc khải cho chúng ta biết về nhiệm vụ của các thiên thần Chúa là phục vụ Con Người: “Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Con Người ở đây chính là Đức Giêsu. Các thiên thần hằng chầu chực, phụng sự Thiên Chúa, “Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan” (Đn 7, 10) và hằng nghe theo lệnh của Thiên Chúa. Trong số vạn vạn thiên thần đó, có ba vị được nhắc đích danh trong Kinh Thánh là ba vị tổng lãnh mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Vị thứ nhất có tên là Micael, nghĩa là: “Ai bằng Thiên Chúa” (Kh 12,7-9); vị thứ hai có tên là Gabriel, nghĩa là: “Uy lực của Thiên Chúa” (Đn 9, 21); và vị thứ ba có tên là Raphael nghĩa là: “Linh dược của Thiên Chúa cứu giúp” (Tb 12, 15).

 Trong ngày mừng kính các tổng lãnh thiên thần hôm nay, mời bạn cùng dầm thấm trong Lời Chúa và cùng hướng về các Ngài mà tạ ơn lòng nhân hầu của Thiên Chúa. Đồng thời, xin bạn cũng hợp tiếng với các thiên thần mà tạ ơn chúc tụng: “Chúa là Đấng Thánh” và lấy lễ hy sinh dâng lên mà nài xin các ngài đem lên bàn thờ Thiên Quốc.

Vinkmag ad

Bài trước

Video Tin Mừng Thứ Ba tuần 26 TN B: Lc 9,51-56

Bài kế tiếp

Video Thứ Năm tuần 26 TN B: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,1-12)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.