Video Tin Mừng Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Mt 18, 1-5)

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Sáu ngày 01.10.2021 (Mt 18, 1-5)

Bài Tin Mừng trình thuật lại chuyện các môn đệ dám đến hỏi thẳng với Chúa Giêsu xem khi Người lập quốc thì ai sẽ làm quan to nhất trong nước đó. Các môn đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hi sinh phục vụ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp ai to ai nhỏ, nhưng Người đưa ra một hình ảnh trẻ thơ để dạy mọi người sống tinh thần khiêm tốn, đơn sơ và trong sạch.

– Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn.

– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán, không nham hiểm, không mưu lợi thấp hèn.

– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi Cha Mẹ. Nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng.

– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.

Hôm nay Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng, một tấm gương nên bé nhỏ, đơn sơ phó thác và trong trắng. Thánh nhân chỉ sống ở trần gian hai mươi bốn năm, chôn mình trong bốn bức tường của dòng kín, không bôn ba rao giảng Tin Mừng hay làm chức này quyền nọ trong Giáo hội; ấy thế mà đã được phong làm Tiến Sĩ Hội Thánh và Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo. Dù đang sống trong bậc sống nào đi nữa, ước mong sao bạn cũng hãy noi gương thánh nữ Têrêxa truyền giáo bằng gương sống đạo đức của mình. Đặc biệt, làm tất cả mọi việc vì TÌNH YÊU dành cho Chúa và tha nhân.

Vinkmag ad

Bài trước

Video Thứ Năm tuần 26 TN B: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,1-12)

Bài kế tiếp

Video Tin Mừng Lễ nhớ Các thiên thần hộ thủ (Mt 18, 1-5.10)

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.