Video Tin Mừng Thứ Ba tuần 26 TN B: Lc 9,51-56

Lời dẫn vào video Tin Mừng Thứ Ba ngày 28.09.2021 (Lc 9, 51-56)

Một chút ghi nhận về lịch sử, thánh sử Luca đã giúp chúng ta nhớ lại mối thâm thù truyền kiếp giữa người Samari và người Do Thái. Kể từ thời dân Samari đi lưu đày và dân cư nhiều nơi đến ở tạo thành một dân đa tạp thờ đủ thứ ngẫu tượng, người Do Thái đã tuyệt thông với dân Samari và coi đó là miền đất ô uế và những con người ô uế.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Thầy trò Chúa Giêsu đi từ Galilê về Giêrusalem để hoàn tất công trình cứu độ, khi đi qua miền đất Samari, các Ngài đã không được đón tiếp, nên hai vị tông đồ Giacôbê và Gioan – mệnh danh là con của sấm sét, đã nổi nóng đòi Thầy hô biến cho lửa từ trời xuống thiêu huỷ dân Samari như lửa đã từng thiêu đốt làng Sôđôm và Gômôra xưa.

Quả thật, khi chưa được thấu hiểu về mầu nhiệm cứu độ, thì Giacôbê và Gioan cũng như bao nhiêu người Do Thái lúc bấy giờ vẫn mang trong mình tư tưởng có một Đấng Cứu Thế theo kiểu con người, dùng vũ lực để chinh phạt và dùng sức mạnh từ trời để huỷ diệt kẻ vô đạo. Thế nhưng, nếu Thiên Chúa cứu độ con người mà dùng tới vũ lực thì hỏi còn ai có thể xứng đáng để được cứu độ? Nếu Thiên Chúa cứu độ mà không vì Yêu Thương thì không cần phải Nhập Thể và Tử Nạn?

Mời bạn cùng lắng nghe Lời Chúa hôm nay, để nhận ra rằng Thiên Chúa là Tình yêu, Thiên Chúa ban cho con người tự do để lựa chọn và Người tôn trọng tự do đó. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta cần nỗ lực hết mình trong việc loan báo Tin Mừng tình thương chứ không phải loại trừ.

Vinkmag ad

Bài trước

Video Tin Mừng Thứ Hai 27/9/2021: Lc 9,46-50

Bài kế tiếp

Video Tin Mừng Lễ Kính Các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gábrien và Raphaen

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.