Video Tin Mừng Thứ Sáu 24/9/2021: Lc 9,18-22

– Video Tin Mừng ngày 24/9/2021 

– Thứ Sáu tuần 25 Thường Niên B

– Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 9,18-22)

– Click vào đây để xem toàn bộ chương 9, Tin Mừng theo Thánh Lu-ca: https://live.bible.is/bible/VIELHG/LUK/9?audio_type=audio_drama

Nguồn: Faith Come By Hearing – Bible.is 

Vinkmag ad

Bài trước

Video Tin Mừng Thứ Năm 23/9/2021: Lc 9,7-9

Bài kế tiếp

Video Tin Mừng Thứ Bảy 25/9/2021: Lc 9,43b-45

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.