Video Tin Mừng Thứ Tư 22/9/2021: Lc 9,1-6

– Video Tin Mừng ngày 22/9/2021 

– Thứ Tư tuần 25 Thường Niên B

– Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 9,1-6)

Vinkmag ad

Bài trước

Video Tin Mừng Thứ Ba 21/9/2021: Mt 9,9-13

Bài kế tiếp

Video Tin Mừng Thứ Năm 23/9/2021: Lc 9,7-9

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.